ข้อมูลพื้นฐานชนิดของเกลียวน็อต

ชนิดของเกลียว

ชนิดของเกลียว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1.เกลียวนอก (External Thread) 2.เกลียวใน (Internal Thread)
หมายถึง การทำเกลียวบนผิวนอกของแท่งทรงกระบอก หมายถึง การทำเกลียวอยู่ภายในรู

ข้อมูลพื้นฐานน็อต และ มาตรฐานเกลียว

1.เกลียววิตเวอต (Whitworth Thread) (เกลียวแป๊บ)

เกลียววิตเวอต
เป็นเกลียวในระบบอังกฤษ มีมุมยอดเกลียว 55องศา นิยมใช้ ในงานติดตั้งประปาและสุขภัณฑ์

2.เกลียวเมตริก ISO (เกลียวมิล)

เกลียวเมตริก

เป็นเกลียวยอดแหลมมีมุมยอดเกลียว 60องศาแบ่งเป็นเกลียว หยาบและเกลียวละเอียด เกลียดละเอียดจะมีระยะพิตซ์ น้อย กว่าเกลียวหยาบและป้องกันการคลายตัวได้ดีกว่า เกลียว
เมตริกจะใช้เพื่อขันยึดให้ขิ้นส่วนติดกัน มีการใช้งานอย่าง แพร่หลายที่สุด

3.เกลียวฟันเลื่อย (Buttress Thread)

เกลียวฟันเลื่อย

มีมุมยอดเกลียว 33 องศา รูปทรงของเกลียวไม่สมมาตรกัน ใช้กับงานที่ด้านข้างเกลียวด้านหนึ่งรับภาระสูงกว่าเกลียวที่ ขับเคลื่อน เช่น ปลอกบีบหัวจับดอกสว่าน อุปกรณ์ในการบด

4.เกลียวกลม (Round Thread)

เกลียวกลม

ยอดเกลียวมีลักษณะมนโค้ง มีมุมยอดเกลียว 30 องศาใช้สำหรับ งานโลหะแผ่นที่ต้องรับแรงกดหรือแรงกระแทกและงานที่รับความร้อนที่มีความสกปรกมาก

5.เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (American National) Acme Thread) (เกลียวแม่แรง)

เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู
มีมุมยอดเกลียว 30องศา เกลียวนี้มีแรงเสียดทานที่ผิวน้อย กว่าเกลียวเมตริก จึงนำมาใช้ในการส่งถ่ายกำลัง นำเลื่อนชิ้นส่วน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top